OPÄŤ NÁM BUDE TANEČNO!

💠 OPÄŤ NÁM BUDE TANEČNO! 💠
14.-18.08.2024
Námestovo, Slovensko

Pri príležitosti dnešného svetového tanečného sviatku vám prinášame vizuál ôsmeho ročníka multižánrového festivalu tanca a pohybu, ktorý sa už tradične koná v polovici augusta v Námestove.

Festival Tanečno 2024 bude opäť oslavou tanca a pohybu vo všetkých jeho podobách, plný predstavení, workshopov, vystúpení, zdieľaní či stretnutí ktoré vám dajú možnosť vyskladať si vlastný zážitok.

Ôsmy ročník festivalu opäť prinesie na Oravu unikátne tanečné produkcie, inovatívne koncepty, komunitnú tvorbu, multižánrovosť a prepájanie, umenie v netradičných priestoroch a bohatý program pre všetky vekové kategórie. A to všetko prepája neuveriteľná energia, ktorú nám už ôsmy rok pomáhate vytvárať a ktorá sa na našom festivale už stala povestnou.

Festival Tanečno nie je len vyvrcholením našich celoročných aktivít, ale náš ideálny svet, v ktorom chceme žiť a ktorý chceme s vami zdieľať – svet tolerancie a rovnosti, radosti z pohybu, zdieľania a života. Budeme preto šťastní, keď si už teraz rezervujete dátum a prídete to zažiť s nami – Tanečno je naozaj pre všetkých.

Program festivalu začneme oznamovať čoskoro na našej webovej stránke a sociálnych sieťach. Už teraz si ale môžete zakúpiť permanentku na celý festival. Bude to špeciálne.

Tak ako každý rok, aj tento rok sa o náš krásny vizuál postaral člen organizačného tímu Matúš Szeghö.

Bude nám spolu TANEČNO!

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie podporilo Mesto Námestovo.

EN:

💠 TANEČNO WILL HAPPEN AGAIN! 💠
14.-18.08.2024
Námestovo, Slovakia

On the occasion of today’s International Dance Day, we bring you a visual of the eighth annual multi-genre festival of dance and movement, which traditionally takes place in mid-August in Námestovo.

The Tanečno Festival 2024 will once again be a celebration of dance and movement in all its forms, full of performances, workshops, performances, sharing and meetings that will give you the opportunity to create your own experience.

The eighth year of the festival will once again bring to Orava unique dance productions, innovative concepts, community creation, multi-genre and interconnection, art in non-traditional spaces and a rich program for all age categories. And all of this is connected by the incredible energy that you have been helping us create for the eighth year and which has already become famous at our festival.

The Tanečno Festival is not only the culmination of our year-round activities, but our ideal world in which we want to live and which we want to share with you – a world of tolerance and equality, the joy of movement, sharing and life. We will therefore be happy if you reserve a date now and come to experience it with us – Tanečno really is for everyone.

We will start announcing the festival program soon on our website and social networks. But you can already buy a season ticket for the entire festival. It will be special.

Just like every year, a member of the organizing team, Matúš Szeghö, took care of our beautiful visual this year.

We will have a great time dancing together!

The event was supported from public funds by the The Slovak Arts Council. The event was supported by the City of Námestovo.

Prečítaj si tiež
2% pre Tanečno

2% pre Tanečno

Ešte vaše 2% a bude nám spolu Tanečno!  Tanečno počas siedmych rokoch existencie vyrástlo aj vďaka...

TANEČNO MÁ DOSKY!

TANEČNO MÁ DOSKY!

TANEČNO MÁ DOSKY!Veľmi sa tešíme! Naša najnovšia inscenácia YOLT - You only live twice získala...