Organizačno

Čo je tanečno?

Tanečno nám je od roku 2017, kedy sa v Námestove uskutočnil prvý ročník oravského festivalu tanca a pohybu.  Odvtedy vám každoročne prinášame  workshopy a vystúpenia profesionálnych tanečníkov rôznych štýlov so zameraním na inovatívne tanečné formy pre všetky vekové kategórie. Ambíciou festivalu je priniesť ľuďom tanec vo všetkých jeho podobách, podporiť nezávislé umelecké formy, spájať rôzne tanečné komunity a vytvoriť tak jedinečnú tradíciu oslavy svetového tanca v Oravskom regióne.

Počas 7. ročníkov festivalu priložilo ruku k dielu nespočetné množstvo ľudí, ktorých nestačíme vymenovať, ale ani bez jedného z nich by festival nedorástol do takého formátu. Predstavujeme vám však najužší organizačný tím.

Andrej "Awo" Štepita

Organizačno

Matúš Szegho

Propagačno

BARBORA MICHALIGOVÁ

Dramaturgično

ZUZANA KUĽHOVÁ

Produkčno

MIRIAM BUDZÁKOVÁ

Technično

HANKA GALLINOVÁ

Produkčno

Kto sme?

Skupina kamarátov, tanečníkov, umelcov a najmä nadšencov z oblasti komunitného organizovania. Naše združenie sme založili na princípe prinášania svetovej kultúry do regiónu, ktorý je nám blízky (a odkiaľ väčšina tímu pochádza). 

Ako organizátori festivalu sme zároveň súčasťou mnohých umeleckých a kultúrnych komunít, kolektívov, projektov a organizácií. Všetky naše skúsenosti a predstavy sa snažíme zhmotniť prostredníctvom festivalu, nakoľko veríme, že tanec si ako umelecký žáner zaslúži oveľa väčší priestor naprieč celou kultúrnou sférou – od nadšencov po profesionálov, od populárnejších foriem až po alternatívne zážitky, od tradícií k inováciám, od pohybu až k tancu. Ten je totiž súčasťou našej dennej reality bez toho aby sme to vedeli. Je to sloboda v pohybe 🙂

Minulé ročníky
Sleduj nás na sociálnych sieťach

  Facebook

  Instagram