REZIDENČNO 2023

REZIDENČNO

🌀🌀🌀 16/08/2023 🌀🌀🌀 

Námestovo, Slovensko

Po ročnej pauze sa na náš festival vracia koncept, ktorý bol jedným z highligtov 5. ročníka festivalu.

Celodenný kreatívny lab konajúci sa pred začatím festivalu pod vedením zahraničnej choreografky Mufasy (Sandrine Lescourant), ktorý vyústi do tvorby krátkeho predstavenia prezentovaného priamo na festivale! 

🌀 Podmienky:

– Hľadáme pokročilé tanečnice a tanečníkov starších ako 15 rokov, bez ohľadu na tanečný štýl, akému sa venujú.
– Účastníci budú okrem „Rezidenčna“ k dispozícii na festivale aj v sobotu 19.08.2023 na večerné predstavenie a krátku skúšku počas dňa.
– Poplatok za účasť na celodennom kreatívnom labe je 20€*.  Účastníci majú možnosť zažiť jedinečný kreatívny proces s významnou svetovou tanečnou osobnosťou vystúpiť na vyvrcholení festivalu v spoločnosti profesionálnych tanečníkov.

🌀Ako sa prihlásiť?

– Ak chcete byť súčasťou Rezidenčna, vyplňte formulár, ktorý nájdete na našej webovej stránke.
– Vo formulári je potrebné vyplniť len základné údaje a priložiť link na max. 2 min. tanečné video (improvizácia, showreel, a pod.)
– Prihlásiť sa môžete do 31. júla 2023, výsledky výberu tanečníkov oznámime do 3. augusta 2023.

Bude nám spolu REZIDENČNO!

*Rezidenčno nie je súčasťou Tanečno PASSu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

EN:

After a one-year break, the concept that was one of the highlights of the 5th year of the festival is returning back.

A full-day creative lab held before the start of the festival led by a foreign choreographer Mufasa (Sandrine Lescourant), which will result in the creation of a short performance presented directly at the festival!

🌀 Conditions:

– We are looking for advanced dancers over 15 years of age, regardless of the dance style they practice.
– In addition to „Rezidenčno”, participants will also be available at the festival on Saturday 19 August 2023 for an evening performance and a short rehearsal during the day.
– The fee for participation in the all-day creative lab is €20*. Participants have the opportunity to experience a unique creative process with an important world dance personality and to perform at the climax of the festival in the company of professional dancers.

🌀How to register?

– If you want to be part of the Residence, fill out the form that you can find here on our website.
– In the form, you only need to fill in basic data and attach a link to max. 2 min. dance video (improvisation, showreel, etc.)
– You can apply until July 31, 2023, we will announce the results of the selection of dancers until August 3, 2023.

We will be a REZIDENČNO together!

*Rezidenčno is not part of Tanečno PASS.
The event was supported from public funds by the Slovak art council.

Prečítaj si tiež
OPÄŤ NÁM BUDE TANEČNO!

OPÄŤ NÁM BUDE TANEČNO!

💠 OPÄŤ NÁM BUDE TANEČNO! 💠14.-18.08.2024Námestovo, Slovensko Pri príležitosti dnešného svetového...

2% pre Tanečno

2% pre Tanečno

Ešte vaše 2% a bude nám spolu Tanečno!  Tanečno počas siedmych rokoch existencie vyrástlo aj vďaka...