REZIDENČNO 2023

REZIDENČNO

🌀🌀🌀 16/08/2023 🌀🌀🌀 

Námestovo, Slovensko

Po ročnej pauze sa na náš festival vracia koncept, ktorý bol jedným z highligtov 5. ročníka festivalu.

Celodenný kreatívny lab konajúci sa pred začatím festivalu pod vedením zahraničnej choreografky Mufasy (Sandrine Lescourant), ktorý vyústi do tvorby krátkeho predstavenia prezentovaného priamo na festivale! 

🌀 Podmienky:

– Hľadáme pokročilé tanečnice a tanečníkov starších ako 15 rokov, bez ohľadu na tanečný štýl, akému sa venujú.
– Účastníci budú okrem „Rezidenčna“ k dispozícii na festivale aj v sobotu 19.08.2023 na večerné predstavenie a krátku skúšku počas dňa.
– Poplatok za účasť na celodennom kreatívnom labe je 20€*.  Účastníci majú možnosť zažiť jedinečný kreatívny proces s významnou svetovou tanečnou osobnosťou vystúpiť na vyvrcholení festivalu v spoločnosti profesionálnych tanečníkov.

🌀Ako sa prihlásiť?

– Ak chcete byť súčasťou Rezidenčna, vyplňte formulár, ktorý nájdete na našej webovej stránke.
– Vo formulári je potrebné vyplniť len základné údaje a priložiť link na max. 2 min. tanečné video (improvizácia, showreel, a pod.)
– Prihlásiť sa môžete do 31. júla 2023, výsledky výberu tanečníkov oznámime do 3. augusta 2023.

Bude nám spolu REZIDENČNO!

*Rezidenčno nie je súčasťou Tanečno PASSu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

EN:

After a one-year break, the concept that was one of the highlights of the 5th year of the festival is returning back.

A full-day creative lab held before the start of the festival led by a foreign choreographer Mufasa (Sandrine Lescourant), which will result in the creation of a short performance presented directly at the festival!

🌀 Conditions:

– We are looking for advanced dancers over 15 years of age, regardless of the dance style they practice.
– In addition to „Rezidenčno”, participants will also be available at the festival on Saturday 19 August 2023 for an evening performance and a short rehearsal during the day.
– The fee for participation in the all-day creative lab is €20*. Participants have the opportunity to experience a unique creative process with an important world dance personality and to perform at the climax of the festival in the company of professional dancers.

🌀How to register?

– If you want to be part of the Residence, fill out the form that you can find here on our website.
– In the form, you only need to fill in basic data and attach a link to max. 2 min. dance video (improvisation, showreel, etc.)
– You can apply until July 31, 2023, we will announce the results of the selection of dancers until August 3, 2023.

We will be a REZIDENČNO together!

*Rezidenčno is not part of Tanečno PASS.
The event was supported from public funds by the Slovak art council.

Prečítaj si tiež
TANEČNO MÁ DOSKY!

TANEČNO MÁ DOSKY!

TANEČNO MÁ DOSKY!Veľmi sa tešíme! Naša najnovšia inscenácia YOLT - You only live twice získala...

2% pre tanečno

2% pre tanečno

2% pre TanečnoStiahnuť POTREBUJEME VÁSTanečno po piatich rokoch existencie vyrástlo aj vďaka vašej...